Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Bavíme se …

Rubrika Bavíme se … :

Právník Právníček

6. 3. 2012

Báseň neznámého autora reaguje na veselou historku z natáčení viz. ZDE.

.

Právníček

Pan Právníček Po Práci Provozuje Porno
Pózuje, Prezentuje Postavené Přirození,
Předvádí Polohy, Přírazy, …

.

Paní Pohoršeně Prohlíží Pornostránky,
Pohříchu Poznává Povědomého Právníka,
Poté Pohoršeně Píše: „Podívejte, Právník Právníček!!!“

.
Přistižený Právník Převrací, Projevuje Podivení,
Pak Přikládá Polínko, posuzuje problém:
“Považuji za Pokrytecké Používat Prohlížené Pornofotky
Při Politováníhodném Poslání Poškodit Prezentovaného Pornoherce.“
„Přece Poctivě Pracuji, Pornuji Po Práci, podotýkám!”
„Přitom Postižená Paní Pokrytecky Prohlíží Péčko, Poté Pohoršuje!“

.

Páni Pohlaváři Politicky Pominuli Právníčkovo Přestoupení:
“Právník Přece Pozná Porušení Právních Předisů!
Postavení Právníčkovi Ponecháme, Prasárny Promineme!”

.

Proto Prosím Posuďme Pokrytectví:
Právníka Právníčka, Politických Pohlavárů, Pohoršené Paní…

.

Uzávěrka nominací se blíží

29. 10. 2009

Obyvatelé Zábřeha mají tyto dny poslední možnost předkládat návrhy na ocenění udělované Městskou radou. Za mimořádný čin může být navržen jakýkoliv občan Zábřeha, občanské sdružení, sportovní klub atd., který dosáhl mimořádných úspěchů v oblasti zájmových aktivit, jejichž význam přesahuje rámec města. Cenu může také získat občan, který vykonal mimořádně významný či statečný čin v oblasti záchrany zdraví, života či majetku nebo dosáhl jiný, blíže nespecifikovaný úspěch, jímž proslavil město.  Čtenáři našeho serveru mají hned několik návrhů na nominace:

Skupina příznivců dobré muziky nám píše:

Me navrhojeme na voceněni novy hudební uskupeni muzigantů - nové sóbor - zábřežskó kapelo Wanemanka. Našo nominaco chceme zduvodnit tymto:

Slešeli zme, že Wanemanka pré hodlá proslavit naše město aji za humnama svojim névječim hitem - sborovó pochodovó pisničkó: “NEOCHVĚJNĚ DEME DÁL, TAM KAM VÍTR WANE, ME ZME TŘINÁCT MUZIGANTŮ, ŠPICA SE Z NÁS STANE. TO GDYŽ NAŠE HUSLE ZAZNÍ, HUDBA DE AŽ DO TĚLA, SPONZOŘI NÁM LEPĚJ TISÍCOVKY NA ČELA ….”

Čarovny husle se u jejich dalši pecky - lidové moravské pisničke “EJ OD NEMILE VJETOR VĚJE” dokážó něgdy rozeznit tak, že se i romské primáš rozbeči. Na Wanemanko dokonce pjejó NHN (Nezávisly hudebni novine) závisly oslavny recenze. Pochvalo (akorát s menči vytkó) si pré nevodpustil ani náš néslavněši hudební kritik major Terazky, které ju zhodnotil slovama : “Dobre hrátě chlapci, velmi dobre hrátě! Len tá trúba vam tam chýba, len ta trůba!!!” Me v tymto vovšem se súdruhem majorem nesóhlasime - trůba tam něchýba, těch trúb je tam až dosť.

Wanemanka hraje co chvila - onehdá dali v zábřežskym kině na svým vestópeni k dobru pár svéch lidovek. Černymu a Horákovi z městské rade zahráli na rozlóčenó pjěkně vod podlahy “Škoda lásky”, vobčanum pak vzkázali písničkó “Neťuké”, že majó enem potichóčku přihližet a nerušit sóla vybranéch sólistů - zastupitelů. Vobzvlášť zástupce kapelmajstra  - sólové hráč na gdeco, nejaké Lubin S., ten gdyž spusti, celé sál voněmi úžasem. Aji si mosi gdejaké občan občas zamáčknót slzo, jak ho to vestópeni zebere.

Zastupitelstvo toťka schválilo, že Wanemanka bode občas ve středu hrávat na estrádách v místnim biografo. Jednó budó jistě všeci slavni díky jich velkymu hitu “Ruku v ruce půjdem v dál, tam kam vítr wane”. Kapelmajstr má snad bét nejaké stryc Vintroch, ale čert vi, co je na tem pravde.

Další skupina čtenářů navrhuje nominace na CENU MĚSTA ZÁBŘEHA v oblasti Nesportovní a v oblasti Fair Play:

Nominace na CENU MĚSTA ZÁBŘEHA v kategorii Nesportovní:

Navrhujeme Cenu Města Zábřeha pro letošní rok v oblasti nesportovní udělit kolektivu třinácti cvičenců družstva zábřežských městských zastupitelů. Tito borci secvičili pod trenérským vedením štědrého sponzora z Nemile několik pěkných sestav, které už celkem pravidelně předvádějí před zábřežským publikem na svých veřejných vystoupeních při zasedáních ZM. Zejména vydařená byla vždy choreografie sestav, na kterých se autorsky podílel sám sponzor družstva. Synchronizovanou jednotu a přesnost provedení hlasování ve věcech sponzora však soustavně kazili někteří neukáznění a neumravnění cvičenci užšího výběru družstva (rady města - RM). Výkon celého družstva tak nebyl zcela dokonalý. Vedení družstva se s tím ale po dohodě se sponzorem vypořádalo. Nespolehliví členové výběru byli odvoláni a na uvolněné posty předcvičovatelů ve výběru RM trenéři dosadili spolehlivé kádry ze základní sestavy družstva ZM. Tak se do užšího výběru dostal i osvědčený „tahoun” družstva - V.C., který jsa nejvíce motivován, má vysoké nesportovní ambice a dozajista dovede svůj tým hodně daleko. Věhlas města Zábřeha se díky cvičencům a podpoře jejich sponzora rozšířil až do celostátních médií. Proto družstvu zábřežských cvičenců ZM dáváme svůj hlas a navrhujeme jejich nominaci na Cenu města Zábřeha v oblasti nesportovní.

 Nominace na CENU MĚSTA ZÁBŘEHA v kategorii Fair Play:

Navrhujeme v rámci udílení Cen Města Zábřeha (CMZ) pro letošní rok rozšířit oblast témat udílených cen  a vyhlásit navíc zvláštní kategorii - FAIR PLAY. Máme na ni žhavého kandidáta, který má jednoznačně největší předpoklady tuto mimořádnou CMZ obdržet. Naším navrhovaným kandidátem na udělení CMZ za FAIR PLAY je pan V.C. (neplést si s W.C.), t.č. městský radní .

Zdůvodnění nominace:

Námi nominovaný kandidát svedl na půdě zastupitelstva města mnoho lítých bojů s odpůrci rádoby ekologického záměru  a s paragrafy českého právního řádu. Při těchto lítých bojích se nikdy nesnížil k použití nečestných způsobů boje. Nikdy kupodivu nedostal do střetu zájmů sebe jako zastupitele (resp. radního) a sebe jako majitele firmy, která vykonává inženýrskou činnost pro investora bohulibého záměru, který hodlá spasit Zábřeh a jeho občany uchránit od nezaměstnanosti. Vždy, pokud by to jen hrozilo, předem oznámil svoji podjatost v projednávaném bodu jednání a hlasování se pak vždy důsledně zdržoval. Naštěstí nikdy neovlivňoval své kolegy v zastupitelstvu města ve prospěch prosazení bohulibého spásného záměru. Vždy jednal otevřeně a nikdy za zády svých voličů neprosazoval pro bohulibý záměr žádné nadstandardní postupy od kompetentních i nekompetentních institucí (včetně ministrů vnitra, životního prostředí a krajských úředníků). Nikdy neusiloval o svůj postup na post radního za cenu odvolání „nežádoucích” radních, kteří otevřeně vystupovali proti jeho zájmům. Vždy jednal čistě v zájmu města a jeho občanů, jak mu káže zastupitelský slib a jeho morální zásady. Zvláštní cena “fair play” tedy po zásluze patří tomuto zastupiteli za jeho “čestný zápas” s paragrafy o střetu zájmů.

Již jen ve zkratce a bez zdůvodnění nominace v dalších kategoriích:

 • v oblasti sportu - 13ti členné družstvo gymnastů ZM
 • v oblasti vzdělávání - redakce Zábřežských nezávislých novin
 •  v oblasti záchrany zdraví, života či majetku - zastupitel P. H. -  za statečný čin přečtení návrhu usnesení o uznání  všech škod Wanemi

Ještě že takové lidi v Zábřeze máme, co bychom si bez nich počali?

Poznámka redakce:  Podobnost iniciálů V.C. a P.H.  s iniciály Vladimíra Casky a Petra Hrůzy je vskutku neuvěřitelně náhodná shoda. Stejně tak jméno Lubin S. nemá nic společného s místostarostou Sommerem. :-)

Bude mít Zábřežské zastupitelstvo nový jednací řád?

20. 4. 2009

Občané, kteří bývají v poslední době přítomni na zasedáních Zábřežského zastupitelstva jistě “vítají” soudržnost a jednotnost nadpoloviční většiny “prowanemi” zastupitelů, kteří jsou vždy při hlasování o bodech týkajících se Wanemi náramně “sladěni”. To, že jsou zastupitelé předem na každé hlasování domluveni, pozná během chvíle každý nestranný pozorovatel. Svědčí o tom i trapas, který nastal při hlasování na poslední schůzi. Trapas odhalil, že někteří ze zastupitelů zkrátka zvedají ruku, aniž by o návrzích alespoň trochu přemýšleli a nastal zřejmě proto, že v průběhu jednání došlo díky návrhu na stažení jednoho bodů programu k tomu, že odhlasování dalšího bodu programu bylo tak trochu “mimo mísu”.
Naštěstí nikomu ze zastupitelů, kteří se svým hlasováním v očích přítomné veřejnosti mírně ztrapnili, nevadily tázavé a rozpačité pohledy spoluzastupitelů a diváků v sále kina.
Nově navrhovaný tzv. “Zjednodušený urychlovací jednací řád” by měl k takovým mírně ostudným nesrovnalostem předcházet a navíc by měl podstatně šetřit čas zastupitelů i občanů, navštěvujících jednání. Časová úspora by mohla být jistě značná. Odpadne dlouhé a hlavně v podstatě zbytečné jednání, které vždy probíhá podle naprosto stejného scénáře: Připomínkující zastupitelé a občané “se nechají v rozpravě trochu vykecat”, a pak se návrh odhlasuje přesně tak, jak bylo předem dohodnuto. Nestranný pozorovatel jednání dojde brzy k závěru, že žádný seberacionálnější argument nikoho nepřesvědčí, stejně je již vždy vše předem domluveno a rozhodnuto.
Dalším pádným důvodem pro schválení “Zjednodušeného urychlovacího jednacího řádu” by mohlo být i to, že by někteří zastupitelé byli ušetřeni potřeby trapného a nedemokratického navrhování ukončování rozprav, což se ovšem bohužel “překvapivě” vždy setká s podporou, a je pravidelně schváleno.

A jak by měl navrhovaný jednací řád vypadat?

Zjednodušený urychlovací jednací řád:

 1. Každý ze 13 prowanemi zastupitelů bude pro účely tohoto jednacího řádu označován jako WASTUPITEL.
 2. Wastupitelé si před schůzí ze svého středu “demograticky” vyberou jednoho zástupce tzv. WOZNAMOVATELE.
 3. Na začátku schůze zastupitelstva vystoupí WOZNAMOVATEL před plénum a vyjmenuje postupně všechny body programu, na jejichž hlasování se všichni Wastupitelé již předem dohodli. K těmto bodům programu se nebude vést rozprava, bo by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 4. Pokud bude panovat shoda všech Wastupitelů na všech projednávaných bodech programu, oznámí tuto skutečnost Woznamovatel plénu a schůze zastupitelstva bude okamžitě ukončena, bo jinak by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 5. Pokud bude panovat shoda všech Wastupitelů na hlasování o všech bodech programu alespoň jeden den před termínem schůze zastupitelstva (tj. např. pomocí tzv. “cvrkajících mailů” se Wastupitelé dohodnou na hlasování o všech bodech programu elektronickou cestou), bude schůze odvolána a zrušena, bo jinak by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů. O této skutečnosti bude veřejnost “předem” informována v nejbližším výtisku Zábřežského zpravodaje a vývěskou na Úřední desce Města Zábřeha s textem: “Schůze zastupitelstva se ruší z důvodu všeobecné shody celého zastupitelstva na všech bodech programu.
 6. V případě, že se schůze zastupitelstva bude náhodou konat, a náhodou k některému z bodů programu bude probíhat rozprava, má každý z Wastupitelů právo ukončit rozpravu výkřikem: “Navrhuji ukončení rozpravy!“. Kterýkoliv Wastupitel může vykřiknout kdykoliv v průběhu jednání, a to i v případě, že nemá zrovna slovo!
 7. V případě, že nastane situace popsaná v bodu 6), bude okamžitě (i v půli řečníkovy věty) ukončena rozprava, přičemž  současně s tím bude vypnut mikrofon řečníka.
 8. Hlasovat o ukončení rozpravy se nebude, bo by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 9. Pokud bude schůze přerušena výkřikem: “Navrhuji ukončení rozpravy!” více než 2x v průběhu jednání, nebude se od tohoto okamžiku vést rozprava již k žádnému dalšímu bodu programu.
 10. Slovo Referendum je zakázáno při schůzi používat (v jakémkoliv tvaru).
 11. Nad Wastupiteli bude v průběhu schůze viset transparent: “Vše pro blaho Zábřeha a jeho občanů“.

.
Technické poznámky:

 • Vůdčí trojice Wastupitelů - “PSCastupitelé” - budou mít vždy při jednání určena taková místa, aby na ně zbývající Wastupitelé velmi dobře viděli!
 • WastupitelSastupitel” nebude pokud možno mluvit, aby do jednání zbytečně nevnášel zmatek.
 • WastupitelHastupitel” nebude pokud možno nic předčítat, aby nezdržoval program a nevnášel do jednání zbytečně zmatek.
 • Tradičně nemluvící Wastupitelé ať se i nadále striktně drží nemluvení, aby se svým občasným promluvením zbytečně neztrapňovali a nezdržovali program.

.

.

Závěrem je třeba uvést, že výše uvedený “Zjednodušený urychlovací jednací řád” je pouhou fikcí, nikdy se nestal, není myšlen vážně ani seriózně. Osoby v kontextu jsou pouze fiktivní a jakákoliv podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná a to i tehdy, když se někomu bude zdát, že je zcela jasně poznal (včetně jich samotných).

.

NNS - nepravidelný návštěvník schůzí


Cialis generic brand name differences

Cialis taken by women in europe

Cialis liver disease

Cialis tadalafil cialis tadafil tal

Cialis pills manufacturer

Cialis vs levitra faq

Cialis istanbul

Cialis name brand cheap

Zábřežský gymnastický talent roku V.Ž. míří do oblastního přeboru

24. 3. 2009

Ač nebyl V.Ž. nikdy oceněn v anketě „sportovec roku“ města Zábřeh, má se tento borec čím chlubit! Jako amatér startoval za Zábřeh. Od té doby se ale už profesionalizoval a dnes obléká dres štědrého sponzora z Nemile. Ten mu poskytl skvělé tréninkové podmínky a dokonce jej vyslal s několika dalšími nadějnými kádry na soustředění do německého Zollingu. Zde se jeho talent plně projevil a od té doby jeho forma strmě roste. Jeho „majstrštykem“ -  mistrovským kouskem -  se stal „veletoč“. Pokusím se Vám nyní alespoň textem zprostředkovat tento nevídaný přemet, který předvedl asi před rokem užaslému zábřežskému publiku:
Postoj cvičence před veletočem: (Citováno z otevřeného dopisu V.Ž. tehdejšímu hejtmanovi Olomouckého kraje Kosatíkovi, zveřejněného v Šumperském a jesenickém deníku dne 29.3.2008):
Vážený pane hejtmane a Olomoučané z krajského úřadu! … V přímé souvislosti s megalomanským projektem společnosti Wanemi … s hrozivými parametry výkonu… Moc prosím, nenechte nás v tom samotné. Vyveďte nás z rizik a diktatury proradných lobbyistů! …Posviťte si na přelétavé cizokrajné bioinvestory, … Žádný normální člověk si přece sám nezhoršuje své životní podmínky. A když sliby padají, jen blázni se radují.“ Podepsán Vilibald Žalio.
Přemet – veletoč.

A postoj cvičence  po předvedeném veletoči: (Citováno z dopisu cvičence z Nemile V.Ž.: v posledním čísle Týdne): “Na rozdíl od demagogických mařičů uskutečnění investičního záměru společnosti Wanemi, … jsem já sám jimi … napadán … za prosazování a podporu dodržování uzavřených smluv tohoto záměru.
Perfektní provedení, fanoušci sponzora tleskají a vidí to na čistou desítku (max. počet bodů). Ostatní publikum žasne, jaké talenty se v Zábřeze najdou a co dokáží, když se jich ujme dobrý sponzor a trenér.

Ale potenciál Zábřeha tím zdaleka není vyčerpán! Stejný cvik pod trenérským vedením sponzorské firmy z Nemile už zvládla i většina členů týmu Městského zastupitelstva v Zábřeze. Např. borec Paclík: Referendum ano – „Rozhodně si myslím, že obyvatelé města by měli mít možnost se k takovéto investici …vyjádřit a zastupitelé by potom při svém rozhodování měli brát v úvahu názory obyvatel města.“ Přemet a následuje: Referendum ne - “Referendum nelze konat o čemkoli. Uzavřené smlouvy je třeba dodržovat…
Družstvo cvičenců v dresu sponzora z Nemile se tak utěšeně rozrůstá a na nesportovní scéně se máme v dalším období v Zábřeze opravdu na co těšit!
Poznámka: Článek je fikce. Sportovec V.Ž. neexistuje. Jen rotující Vilibald Žalio,  podivně nekonzistentní členové městského zastupitelstva a za vším stojící sponzorská firma z Nemile jsou opravdu skuteční.

S pozdravem, kdo seje vítr, ať si nejdřív zamete
Petr Wolf

.

.

Doplňující informace:

.

Tento článek byl zveřejněn 24.3.2009 v tiskovině Týden na severu. Panem Korouhvičkou se už ovšem zabýval jeden z našich příspěvků - viz Kterak OBČAN JAKO MY na vandru prozřel …(22.10.2008)

.

Pro zájemce dále uvádíme odkaz na dokumenty, které potvrzují názorovou pestrost V.Ž. a ukazují, že si nevymýšlíme:

.

.

Chvilka poezie …

18. 3. 2009

 

                                                  Genius loci

 

           Kdysi dávno, v jednom kraji, vše je pouhým příběhem (?)

                                                leželo na konci rovin malé město za břehem.

           Krásy tuze nepobralo, spíše bylo omšelé

                                        vždyť tam vedli jenom spory mezi sebou konšelé.

           Jednou zas, zda komín s pecí, má či nemá město mít

                                              unikátní stavbu v zemi, prý by začlo lépe být.

           Mezi mnoha lidmi z města zvedla se však bouře

                                                  nebude ten komín míti příliš mnoho kouře?

           Smlouva předem sepsaná, tu nevoli dusí

                                             psáno je v ní - komín bude, jinak město zkusí!

           Reglementem práva země mnoho tisíc lidí chtělo

                                 ať svým hlasem každý zváží, zdali by se stavět mělo.

         „My jsme ten hlas“ z radnice zní, „ten váš k ledu dáme

                                             odmrazit ho před volbama jen potřebu máme!“

           Však si řada konšelů tam, za to zlého užila

                                       proto v zájmu zdraví svého rozcvičkou se tužila:

         „Nahoru dlaň hezky dáme, poté ruku před sebe

                                          následně pak paži vzhůru - to už ale jen v sedě.“

           Ten co komín stavět chtěl, zlata v truhle na to měl

                                                   o lidech a o přírodě krásné písně všude pěl.

           Dokonce až u vrchnosti fortissimo hudal

                                                     a kritiky svého zpěvu zemské stráži udal.

           Podmanivé ódy jeho konšelé s ním zpívali

                                                   chorál stále větší měli, do rytmu se kývali.

           A těm co se nepřidali, náhle posty padaly

                                               konšelé pak prohlášení i s konsensem vydali:

         „Nač se stále obávati v našem vzduchu kouře pachu

                                       nebo že od kol formanů bude v městě tuze prachu,

           několik set vozů denně může nám být putna

                                                         hlavně ať té nové peci úplně vše chutná,

           zprvu dřevo, časem všeho co se jen kde válí

                                             lopatou s tím šup do pece, ať to všechno spálí,

           bude hučet, komín kouřit, nonstop ve dne v noci

                                               a tak získá náš kraj půvab – své genius loci!“

  

„…a kdyby to chyba snad, byla jednou něčí, krokodýl anebo želva ať pak za nás brečí…“                             MC   

         
Zde je báseň v PDF formátu. Pokud je libo další báseň, čtěte ZDE.

Spolek PŘÁTEL ŽEHU podporuje Wanemi?!

21. 11. 2008

Drazí potencionální zesnulí, byl jsem se informovat na vašem úřadě a dovolil bych si vás uklidnit. Na zdejším hřbitově sice již NENÍ MÍSTO, ale Vysokokapacitní pece firmy Wanemi pojmou dle dokumentace přes 1 000 tun biologického materiálu denně. Nemusíte mít sebemenší obavy co se s vámi a vašimi blízkými stane. Naše firma se o vás a vaše blízké téměř beze zbytku postará. Ve vašem požehnaném městě se ve spolupráci s vašimi osvícenými představiteli chystá žároviště - unikátní Chrám Boží, který vás a vaše blízké očistí ode všech hříchů, zajistí Zábřehu konečné řešení zaměstnanecké otázky, zbaví zábřežáky strastí bídy. Pánbůh, to však zařídil dobře. Dobře, když řekl člověku, pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš. Takové krematorium je vlastně velmi bohulibá věc. Vždyť ono pomáhá Pánubohu tu přeměnu v prach uspíšit. V zemi se člověk stane prachem za dvacet let a přitom celá kostra se nerozpadne. V rukou Wanemi leží budoucnost a spása Zábřeha, bez jeho Vysokokapacitních pecí budete na dně. Staňte se abonenty našeho projektu. Jízdní řády nadoblačnosti se již připravují. Ale je tu pro žeh důvod další. Podívejte, kdyby se lidé nenechávali spalovat ale pohřbívat do země, NAČ BY PECE POTOM BYLY?

Karel Kopfrkingl - předseda spolku PŘÁTEL ŽEHU

.

wanemi-funeral.jpg

.

PS1: Pokud  necháte (za speciální příplatek) svůj popílek projít komínem, Wanemi vám garantuje, že budete rozptýleni minimálně po půlce republiky (dle aktuálních rozptylových podmínek). Tuto službu jistě uvítají zejména ti, kteří mají početné příbuzenstvo, které nežije ve zdejším kraji, ale je široce rozprchlé po celé republice.

.

PS2: Poznámka pro příznivce Wanemi: Výše uvedený text je příspěvkem neznámého čtenáře a je ryzí nadsázkou a není míněn vážně. Případné žaloby na Spolek přátel žehu jsou tím pádem zbytečné.

.

Spolku přátel žehu se za našeho přispivatele omlouváme. Redakce

Kterak OBČAN JAKO MY na vandru prozřel …

22. 10. 2008

aneb soutěž o nejpřipopokálenějšího občana Zábřeha

Žil byl jednou jeden občan. A nebyl to jen tak ledajaký občan! Byl to OBČAN JAKO MY! OBČAN JAKO MY byl veselá kopa a rád bavil své spoluobčany všelijakými legráckami a kratochvílemi. Nejzábavnější býval na schůzích zastupitelstva města - to se občas přítomní zastupitelé i diváci za břicho popadali. Jeho nejzábavnější kratochvílí byl návrh na vyhlášení městské soutěže, kterou by vyhrála ulice nejvíce zaplněná psími výkaly. Tento návrh získal od spoluobčanů ocenění “Nejpřínosnější a nejpraktičtější podnět městskému zastupitelstvu” za rok 2006.

OBČAN JAKO MY se ale zajímal též o věci veřejné. Upozorňoval na nešvary, které nás obklopují, kritizoval nedostatky a vybízel všechny dokola, aby si dávali pozor na falešné proroky a aby měli neustále na paměti, že nikdy není pozdě na cestu k nápravě. Ze stránek Zábřežského informačního zpravodaje nás zdravil Masarykovým „Nebát se a nekrást“ a “nenechat se nikým vodit za nos!”.

OBČAN JAKO MY protestoval vždy, protestoval rád a protestoval proti všemu! Protestoval proti střetu zájmů demokrata Casky, protestoval proti slátanému projektu EIA, protestoval proti přezíravé sebejistotě autora dokumentace EIA Ambrože a podivnému posouzení této slátaniny oponentním posuzovatelem Hammerem. OBČAN JAKO MY říkal ANO referendu! Nabádal nás, abychom se o tuto demokratickou příležitost nenechali nikým připravit – a už vůbec ne námi volenými zastupiteli. Protestoval proti zásahu advokátů Wanemi ve věci hlasování zastupitelstva o referendu. Kritizoval bohapusté zastrašování našich zastupitelů advokátem Čalfou a komentoval, že to “muselo stát pěkný balík”, nechat se zastupovat takovou advokátní společností.

Když už toho měl OBČAN JAKO MY jednou tak akorát dost, rozhodl se, že přijme pozvání těch, které dlouhodobě kritizoval, a pojede s nimi na vandr do Němec a do Rakous. Tam si připadal jako v pohádce! Na vlastní oči se přesvědčil, že technologie odlučování emisí je účinná tak moc, že je vidět do mnohem větší dálky než u nás a na vlastní plíce se přesvědčil, že se mu dokonce i mnohem lépe dýchalo. Zjistil, že vše je přesně tak, jak mu bylo od začátku trpělivě sdělováno, dokonce že je to vše mnohem lepší, než by si kdo dokázal ve snu představit. Když OBČAN JAKO MY zjistil, že se mimo areál továren popásaly srnky, a že se jejich ladná těla odrážela od ploch solárních panelů (tak pranepatrný spad tam byl), konečně prozřel! Konečně s lítostí zjistil, jaký byl bloud, když protestoval proti tak výborné věci.

Pak už šlo vše ráz na ráz. Z velkého a dlouhodobého kritika se stal velký příznivec a velký podporovatel záměru. Ze zarytého příznivce referenda se stal jako mávnutím kouzelného proutku jeho zásadní zarytý odpůrce. A to vše jen proto, že v Němcích a Rakousích zjistil, jak to ve skutečnosti vlastně je, a jak jsou ti, co s nimi dříve kritizovával, vlastně úplní blbci.

OBČAN JAKO MY si po posledním zasedání zastupitelstva se svými novými kamarády oddechl, chválíce boha za to, že notoričtí sypači písku do motorů neuspěli, a za to, že pragmatický zdravý rozum zvítězil nad dogmatickou závistí, nenávistí a nepravdou (což už bylo nejednou zkázou lidstva). Ač se OBČAN JAKO MY naprosto a docela naruby obrátil (jako známá literární postava Ferdyš Pištora), zůstal pořád tím OBČANEM JAKO MY, a ze stránek novin nás opětovně nabádá, abychom si dávali pozor na rafinované falešné proroky a navedené škůdníky, kteří nás zastrašují a matou a tím vhání do nejistoty, jen aby sami sebe zviditelnili a mohli s námi manipulovat od zastupitelských, potažmo senátorských a poslaneckých kormidel, ke kterým se nestydatě derou. To jsou prosím známá fakta od našeho “vašeho OBČANA JAKO MY”.

Co na závěr? Co si o takovém radikálním přerodu našeho OBČANA JAKO MY myslet?  Raději nic! Nejlépe mávnout rukou a pronést větu z nejoblíbenějšího českého filmu: “Matýsek se nám posral…”.

Jsouce inspirováni OBČANEM JAKO MY, rozhodli jsme se vypsat městskou soutěž : “O nejpřipopokálenějšího občana města Zábřeha”.

Nabízí se kacířská otázka: Co když v tom náhlém prozření OBČANA JAKO MY je nakonec něco úplně jiného než jen ohromující návštěva Němec a Rakous? Kdo ví!?

Občan jako VY, který zatím neprozřel

.
.

Pro zájemce uvádíme odkaz na dokumenty, které potvrzují názorovou pestrost “občana jako my” (snad se to někoho nedotkne) a ukazují, že si nevymýšlíme aneb Čerpáno z těchto zdrojů :

.

Kterak se Kocourkovští radní distancovali …

18. 9. 2008

Sedlák Vintroch postavil svůj domek v těsném sousedství místního rybníka. Místo to bylo k pohledání a všichni mu jej záviděli. Jen kuňkání žab ho často rušilo. Jednoho dne mu ale došla trpělivost. Vydal se na radnici a požádal radní, aby se od kvákání žab distancovali. Radní řádně zvážili jeho žádost a vydali toto usnesení: “Rada obce prohlašuje, že není iniciátorem výskytu pulců v místním rybníku a distancuje se od něho!”. (Důvodová zpráva: Chtěl to po nás jeden občan co ho budí žabí kvákání.)

Všichni v obci se moc divili. Pro mnohé bylo zarážející skutečností to, že obecní rada nevěděla, že sama není iniciátorem výskytu pulců v místním rybníku a musela k této skutečnosti přijmout zvláštní usnesení. Našli se dokonce rejpalové, kteří poukazovali na to, že mohlo stačit přečíst si stará usnesení obecní rady. Když si ale řádně přečetli důvodovou zprávu, uklidnili se a zaradovali. Nakonec se radovali úplně všichni. Zjistili totiž, že když se jim nebude něco líbit, stačí zajít na radnici a požádat místní radní, aby se od problematické záležitosti distancovali. Od té doby se všem v Kocourkově žilo krásně a jestli neumřeli, tak žijí dodnes.

Doslov: Odpůrci Wanemi prohlašují, že nebyli iniciátory článku “Aktivity komunistického zastupitele mohou stát město desítky až stovky milionů korun” v Nezávislých zábřežských novinách (06/srpen 2008) a za nesmysly v něm uvedené nenesou pražádnou odpovědnost. Stejně tak se distancují od moudrých rad rady Rýznara, protože jsou bohužel zcela “mimo mísu”.

A teď vážně : Někteří možná poznali, že parodujeme nedávná netradiční usnesení naší “městské rady”, přijatá na pokyn pana Vintrochy a články v “Nezávislých zábřežských novinách”. Konkrétně jde o usnesení 08/053/008/02/01 - RM prohlašuje, že není iniciátorem výzvy ke konání referenda o prodeji městských pozemků pro firmu Wanemi, a.s.. a usnesení 08/053/008/02/02 - RM se distancuje od textu výzvy ke konání referenda o prodeji městských pozemků pro firmu Wanemi, a.s..

V kontextu naší pohádky o chytrém sedlákovi a Kocourkovské Radě by se dalo očekávat, že na následující schůzi RM budou přijata obdobná usnesení, která byla navržena:

 • RM prohlašuje, že není iniciátorem trestního oznámení na MUDr. Jiřího Černého, RNDr. Jaroslava Hajtmara, MUDr. Elišku Mikovcovou, Ing. Otakara Srovnala, MUDr. Václava Svobodu, MUDr. Annu Svobodovou, Pavla Trhala, Ing. arch. Petra Wolfa a na paní Jaroslavu Wolnou, tj. členů Přípravného výboru navrhujícího konání referenda o prodeji městských pozemků pro firmu Wanemi, a.s..
 • RM se distancuje od výše zmíněných trestních oznámení na členy Přípravného výboru navrhujícího konání místního referenda o prodeji městských pozemků pro firmu Wanemi, a.s..

která byla, mezi námi, stejně pitomá jako ta na předchozí schůzi.

Zatímco s návrhem prvního usnesení neměla RM sebemenší problém a všichni radní se shodli na tom, že trestní stíhání opravdu neiniciovali, s druhým návrhem se již radní nebyli schopni srovnat. Pro distancování se od trestního stíhání nakonec hlasoval jen jediný radní (navrhovatel) a tři byli proti - tzn. že neměli potřebu se distancovat (zbytek se hlasování zdržel). Naštěstí je z takového postupu vidět, že naše RM neskáče, jak si jen tak kdo pískne.

Pokud jde o “Nezávislé zábřežské noviny”, ty se nám jeví nezávislé především na pravdě, případně na slušnosti a zdravém rozumu, ale velmi závislé na zájmech skupinky lidí snažících se v rozporu s ústavou naší země prosazovat své zájmy na úkor jiných občanů, a nestydí se při tom užívat ani zastrašování. Víme, že demokracie je neustálý boj proti “demagokracii” v zájmech toho či onoho. Jsme si vědomi i toho, že se může stát, že “zítra” někdo z nás bude tím, kdo chce něco pro sebe na úkor jiných, zaslepeně to bude prosazovat a tvrdit, jak je to naopak všem strašně prospěšné a jaký on je vlastně lidumil a ochránce životního prostředí, zvláště když do toho už vložil své peníze. Snad se pak najdou zase jiní, kteří mu připomenou meze slušnosti. Tak, jak se o to snažíme nyní my ve věci Wanemi.

Odpůrci záměru Wanemi

Chvilka poezie …

26. 8. 2008

Děvčátko v trávěDěvčátko v trávě


(jarní chvilka zelené poezie)

Ještě třpytí se rosa jak mince v dlani
když slunce vzbudí se nad lomem v kraji
šťastně a radostně hraje si právě
s kytičkou před sebou děvčátko v trávě

Do modrého nebe komín mráčky maluje
s bílou pěnou na vlnách řeka čaruje
vše vůkol překrásně kvete a pučí
kamiony s továrnou svou píseň hučí

V okolí válí se průzračný vzduch
Rejvíz je srovnáním hotový puch
že bude vždy čistý na to je glejt
máte-li pochybnost nechte to bejt

(hlasy moudrých uvedly vše na tu správnou míru
jedenáctý konvertoval včas na jejich víru)

Zelenou přírodě, zelenou plánům
nadšeně tleskejme zeleným pánům
rozumní občané berte to s klidem:

ZDRAVOU ZELEŇ DO TVÁŘÍ VŠEM MÍSTNÍM LIDEM !

mc

Je libo další báseň? Čtěte ZDE.

Raději spalovnu nebo palírnu?

1. 5. 2008

Jasná volba!!!

Palírna vs. SPALOVNA…

Pro zobrazení originální velikosti obrázku na něj klikněte …

Další fórky a legrácky naleznete v rubrice BAVÍME SE S PAPÍRNOU a SPALOVNOU!