Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Blog Archive » Bude mít Zábřežské zastupitelstvo nový jednací řád?

Bude mít Zábřežské zastupitelstvo nový jednací řád?

Občané, kteří bývají v poslední době přítomni na zasedáních Zábřežského zastupitelstva jistě “vítají” soudržnost a jednotnost nadpoloviční většiny “prowanemi” zastupitelů, kteří jsou vždy při hlasování o bodech týkajících se Wanemi náramně “sladěni”. To, že jsou zastupitelé předem na každé hlasování domluveni, pozná během chvíle každý nestranný pozorovatel. Svědčí o tom i trapas, který nastal při hlasování na poslední schůzi. Trapas odhalil, že někteří ze zastupitelů zkrátka zvedají ruku, aniž by o návrzích alespoň trochu přemýšleli a nastal zřejmě proto, že v průběhu jednání došlo díky návrhu na stažení jednoho bodů programu k tomu, že odhlasování dalšího bodu programu bylo tak trochu “mimo mísu”.
Naštěstí nikomu ze zastupitelů, kteří se svým hlasováním v očích přítomné veřejnosti mírně ztrapnili, nevadily tázavé a rozpačité pohledy spoluzastupitelů a diváků v sále kina.
Nově navrhovaný tzv. “Zjednodušený urychlovací jednací řád” by měl k takovým mírně ostudným nesrovnalostem předcházet a navíc by měl podstatně šetřit čas zastupitelů i občanů, navštěvujících jednání. Časová úspora by mohla být jistě značná. Odpadne dlouhé a hlavně v podstatě zbytečné jednání, které vždy probíhá podle naprosto stejného scénáře: Připomínkující zastupitelé a občané “se nechají v rozpravě trochu vykecat”, a pak se návrh odhlasuje přesně tak, jak bylo předem dohodnuto. Nestranný pozorovatel jednání dojde brzy k závěru, že žádný seberacionálnější argument nikoho nepřesvědčí, stejně je již vždy vše předem domluveno a rozhodnuto.
Dalším pádným důvodem pro schválení “Zjednodušeného urychlovacího jednacího řádu” by mohlo být i to, že by někteří zastupitelé byli ušetřeni potřeby trapného a nedemokratického navrhování ukončování rozprav, což se ovšem bohužel “překvapivě” vždy setká s podporou, a je pravidelně schváleno.

A jak by měl navrhovaný jednací řád vypadat?

Zjednodušený urychlovací jednací řád:

 1. Každý ze 13 prowanemi zastupitelů bude pro účely tohoto jednacího řádu označován jako WASTUPITEL.
 2. Wastupitelé si před schůzí ze svého středu “demograticky” vyberou jednoho zástupce tzv. WOZNAMOVATELE.
 3. Na začátku schůze zastupitelstva vystoupí WOZNAMOVATEL před plénum a vyjmenuje postupně všechny body programu, na jejichž hlasování se všichni Wastupitelé již předem dohodli. K těmto bodům programu se nebude vést rozprava, bo by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 4. Pokud bude panovat shoda všech Wastupitelů na všech projednávaných bodech programu, oznámí tuto skutečnost Woznamovatel plénu a schůze zastupitelstva bude okamžitě ukončena, bo jinak by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 5. Pokud bude panovat shoda všech Wastupitelů na hlasování o všech bodech programu alespoň jeden den před termínem schůze zastupitelstva (tj. např. pomocí tzv. “cvrkajících mailů” se Wastupitelé dohodnou na hlasování o všech bodech programu elektronickou cestou), bude schůze odvolána a zrušena, bo jinak by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů. O této skutečnosti bude veřejnost “předem” informována v nejbližším výtisku Zábřežského zpravodaje a vývěskou na Úřední desce Města Zábřeha s textem: “Schůze zastupitelstva se ruší z důvodu všeobecné shody celého zastupitelstva na všech bodech programu.
 6. V případě, že se schůze zastupitelstva bude náhodou konat, a náhodou k některému z bodů programu bude probíhat rozprava, má každý z Wastupitelů právo ukončit rozpravu výkřikem: “Navrhuji ukončení rozpravy!“. Kterýkoliv Wastupitel může vykřiknout kdykoliv v průběhu jednání, a to i v případě, že nemá zrovna slovo!
 7. V případě, že nastane situace popsaná v bodu 6), bude okamžitě (i v půli řečníkovy věty) ukončena rozprava, přičemž  současně s tím bude vypnut mikrofon řečníka.
 8. Hlasovat o ukončení rozpravy se nebude, bo by to byla zbytečná ztráta času zastupitelů i přítomných občanů.
 9. Pokud bude schůze přerušena výkřikem: “Navrhuji ukončení rozpravy!” více než 2x v průběhu jednání, nebude se od tohoto okamžiku vést rozprava již k žádnému dalšímu bodu programu.
 10. Slovo Referendum je zakázáno při schůzi používat (v jakémkoliv tvaru).
 11. Nad Wastupiteli bude v průběhu schůze viset transparent: “Vše pro blaho Zábřeha a jeho občanů“.

.
Technické poznámky:

 • Vůdčí trojice Wastupitelů - “PSCastupitelé” - budou mít vždy při jednání určena taková místa, aby na ně zbývající Wastupitelé velmi dobře viděli!
 • WastupitelSastupitel” nebude pokud možno mluvit, aby do jednání zbytečně nevnášel zmatek.
 • WastupitelHastupitel” nebude pokud možno nic předčítat, aby nezdržoval program a nevnášel do jednání zbytečně zmatek.
 • Tradičně nemluvící Wastupitelé ať se i nadále striktně drží nemluvení, aby se svým občasným promluvením zbytečně neztrapňovali a nezdržovali program.

.

.

Závěrem je třeba uvést, že výše uvedený “Zjednodušený urychlovací jednací řád” je pouhou fikcí, nikdy se nestal, není myšlen vážně ani seriózně. Osoby v kontextu jsou pouze fiktivní a jakákoliv podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná a to i tehdy, když se někomu bude zdát, že je zcela jasně poznal (včetně jich samotných).

.

NNS - nepravidelný návštěvník schůzí


Cialis generic brand name differences

Cialis taken by women in europe

Cialis liver disease

Cialis tadalafil cialis tadafil tal

Cialis pills manufacturer

Cialis vs levitra faq

Cialis istanbul

Cialis name brand cheap

RSS feed

3 Komentářů »

Komentář od Cecilka
23.04.2009, 15:43:09 hod.

Hnus Velebnosti + pár faktů o mafii WanemiGate

Jistě si pamatujete a na webu si stále můžete pustit ušlechtilou “Karlovarskou losovačku” dobráků od kosti, co pro blaho občanů chtějí jen to nejlepčí - v Zábřeze se odehrávájí podobné machinace - aféra WanemiGate.

28. 2. 2009 křivák Paclík apeloval na zastupitele, aby vyhověli žádosti taktéž šarlatánskému konglomerátu pseudovýzkumnických firem “Vítkovický výzkum, vývoj etc.” na urychlený odprodej pozemků v průmyslové zóně Zábřeha a to formou “Volného nabídkového řízení”.
Další křivák David (předem nachystaně - v kolaboraci) navrhnul za tímto účelem svolání MIMOŘÁDNÉHO zastupitelstva na 4.3.

4. 3. vyhlásilo mimořádně svolané zastupitelstvo NEVOLNICKÉ nabídkové řízení na 12 ha průmyslové zóny z důvodu žádosti fy Vítkovice výzkum etc., aby tato podvodnická firma mohla údajně zkoumat spalování kontaminovaných “alternativních” paliv.
NEVOLNICKÉ proto, protože případný prodej podmínilo zastupitelstvo nutnou následnou “dohodou” s WANEMI ohledně financování infrastruktury, k jejíž realizaci na městských pozemcích, Zábřeh, taktéž “neposkvrněně”, převedl práva na WANEMI.

Nestandartně zrychlené Nevolnické “výběrové” řízení nebylo nikde jinde než na úřední desce a v reklamní části městského zpravodaje zveřejněno s uzávěrkou na 24.3. !!!

24. 3. ve 14:00 se schází na rychlo jmenovaná “výběrová” komise, aby “vítězem” řízení vyhlásilo “jediného” zájemce - WANEMI, kvůli které se řízení takto zrychleně a nevýhodně vůbec nevyhlašovalo !!!
Žádost WANEMI byla podána v ten samý den - 24.3. s neúplně doloženým podnikatelským záměrem - Wanemi NESPLNILA jednu z nejdůležitějších podmínek stanovených samotnými zastupiteli !!!

15.4. byl 12 lokaji Wanemi tupě odkýván jak souhlas s prodejem, tak - z jedné vody na čisto - přijetí dalších “NEVYPOVĚDITELNÝCH” supervýhodných a neposkvrněně svatých smluv s WANEMI. Mj. další smlova o budoucí smlouvě o prodeji dalších 10 hektarů a to

PŘES PROTESTY SMLUVNÍ PRÁVNÍ kanceláře Města Zábřeh, která se ODMÍTLA na takovéto sviňárně podílet !!!

 
Komentář od Micky
23.04.2009, 18:22:06 hod.

Není divu, že se právní kancelář města od takové špinavosti distancuje.
Myslím si, že nebude dlouho trvat a bude podán na Státnímu zastupitelství podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
Protože taková špinavost nemůže nikomu projít…

 
Komentář od Zdenda
23.04.2009, 18:58:46 hod.

To nejsou wastupitelé,to jsou howada !!!

 
Žádný údaj není povinný!!! Doporučujeme vyplnit jméno nebo aspoň přezdívku (Nick). Komentáře obsahující vuglárnosti, pomluvy, spam atd. budou správcem systému vymazány!

Jméno (Nick)
E-mail
URI
Váš komentář (menší velikost | větší velikost)
Ve svém komentáři můžete používat následující tagy : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>