Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Novinky ve zkratce

Novinky ve zkratce

V poslední době se vývoj situace velmi zrychlil, proto jsme zřídili tuto rubriku. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

 • (5.1.2009) WANEMI DOSTALO STOPKU!!! (tisková zpráva)
 • (2.1.2009) - Žádost o podporu - více ZDE!
 • (27.12.2009) Obrana domova Zábřežska. PDF verzi dokumentu si můžete stáhnout ZDE.
 • (14.5.2009) Dne 4.3.2009 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení na Průmyslovou zónu Leštinská – Zábřeh. Veřejné projednání se uskutečnilo za přítomnosti účastníků řízení dne 9.4.2009. Oznámení o zahájení územního řízení na tzv. Ozelenění a oplocení bylo zveřejněno 1.4.2009. Veřejné projednání s přednesením námitek proběhlo 5.5.2009. 22.4.2009 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu. Veřejné projednání má proběhnout 26.5.2009. Námitky k územnímu řízení Wanemi teprve zpracovávají a budou v zákonné lhůtě předány.
 • 15.4.2009 byl opětovně podán staronový návrh na konání místního referenda na
  pozemky pro záměr Wanemi. Důvodem byla změna okolností - zastupitelé uznali, že původní smlouva na kterou se vymlouvali při neschválení původního návrhu na referendum je neplatná. Přípravný výbor se snažil před schválením nové smlouvy o možnost vypsání referenda. Návrh přípravného výboru byl však zastupitelstvem v podstatě okamžitě zamítnut (nadpoloviční většinou 12 hlasů). Stejně tak byl bohužel zamítnut i návrh na vypsání zcela nového referenda, které by umožnilo občanům Zábřeha vyjádřit se k prodeji celé průmyslové zóny firmě Wanemi. Bohužel i tento návrh byl tuctem “našich demogratických zastupitelů” zamítnut. Zastupitelstvo tak, aniž by o tom informovalo předem občany, rozhodlo o tom, že celá průmyslová zóna (22 hektarů), na kterou se upínaly naděje zábřežáků, pokud jde o místní zaměstnanost,  bude prodána firmě Wanemi, která zde plánuje zřídit 330 pracovních míst. Na dotaz, zda to není na tak velkou plochu do budoucna příliš málo se účastníci schůze mohli dozvědět, že 330 je víc než NULA. Vskutku unikátní zdůvodnění! Zdá se, že světlá budoucnost Zábřeha je zajištěna a naše město čeká v budoucnu vskutku velký zaměstnanecký boom. Zastupitele bohužel nezajímala ani skutečnost, že není nijakým způsobem přesně specifikováno, co na prodávaných pozemcích v budoucnu bude. Nutno poznamenat, že pozemky (z nichž některé se vykupovaly i po 1000,- Kč/m2) za směšnou cenu 130,- Kč/m2. Nad touto kupní cenou nechápavě kroutili hlavou i někteří příznivci Wanemi z řad podnikatelů.
 • 25. schůze ZM (15.4.) bude opět projednávat zásadní záležitosti

 • V současnosti čekáme na výrok Ústavního soudu. Ovšem v souvislosti s událostmi, které se udály na posledních dvou zastupitelstvech (18.2. a 4.3.2009) se zdá, že zábřežští zastupitelé konečně pochopili, že smlouva o smlouvě budoucí s Wanemi je s největší pravděpodobností opravdu bezpředmětná a neustále se odvolávat na její platnost je již trapné. Proto představitelé Wanemi v zastupitelstvu iniciovali proces tzv. “nápravy potenciálních nedostatků minulé smlouvy” a opětovně (a tentokráte již zřejmě nikoliv protizákonně a nesprávně) zveřejnili seznam pozemků, které by měla Wanemi získat. V kontextu toho se přípravný výbor rozhodl opětovně podat staronový návrh na konání místního referenda. Je to pokus, který má umožnit zastupitelům, kteří nakonec snad pochopí, že občané mají právo na to, rozhodnout se, zda v Zábřehu problematickou stavbu chtějí či nikoliv, hlasovat nyní “pro referendum” a dát tak příležitost všem, koho se v budoucnu tato záležitost dotkne. Někteří zastupitelé si možná uvědomí, že tím, že “napraví potenciální nedostatky minulé smlouvy“, tak tím vlastně sejmou břemeno zodpovědnosti z minulého zastupitelstva. Následnými kroky totiž zřejmě zodpovědnost, ze které se budou muset zodpovídat svým spoluobčanům, svým dětem a vnoučatům přesunou na bedra zastupitelstva současného. O staronovém návrhu přípravného výboru se dočtete ZDE.
 • Poslední výtisk našeho informačního je k dispozici  ZDE.
 • Jednání zastupitelstva 4.3.2009 se chystá zlegalizovat absolutně neplatnou smlouvu Města Zábřeha s Wanemi - viz. Ještě větší podraz než se dalo čekat!
 • Mgr. Hamplová zaslala prostřednictvím médií Otevřený dopis zastupitelům Zábřeha (2.3.2009)
 • Po delší odmlce dáváme veřejnosti další informace, a to ve výtisku našeho informačního zpravodaje ze začátku února 2009. Ve zpravodaji jsme upozornili na dokumenty, které zpochybňují platnost problematické smlouvy o smlouvě budoucí.
 • (7.12.2008) Referendum o Wanemi může být - o právu občanů Zábřeha rozhodne Ústavní soud - tisková zpráva Přípravnému výboru k rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na konání referenda
 • (2.12.2008) Krajský soud v Ostravě zamítl dne 20.11.2008 návrh přípravného výboru na konání místního referenda.
 • (11.11.2008) Na 17. listopad 2008 je připraveno na Masarykovo nám. Setkání u KAŠNY. Začátek v 15:00 hod. Příznivci referenda, přijďte nás v hojném počtu podpořit. Plakáty k vytisknutí naleznete ZDE.
 • (21.10.2008) V reakci na prohlášení zastupitelů města ze dne 16.10.2008 vydali odpůrci Wanemi následující prohlášení.
 • (13.10.2008) Tisková zpráva - Smlouva o budoucím prodeji pozemků na výstavbu Wanemi míří k soudu - žalobu podávají zábřežští občané a zastupuje je advokátka Jana Hamplová.
 • (10.9.2008) Zábřežské zastupitelstvo se na svém mimořádném “neveřejném” zasedání 9.10.2008 rozhodlo NEVYHLÁSIT REFERENDUM. Podrobnosti z jednání zastupitelstva jsou ZDE.
 • (2.10.2008) Jednání zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 9.10.2008 v 15:00 hodin ve velkém sálu KD Zábřeh.
 • (30.9.2008) Rada města na svém 56. zasedání dne 30.9.2008 zrušila své protiprávní usnesení z minulé schůze tj. usnesení č. 08/055/003/02/00, kterým pověřila tajemníka MěÚ Ing. Janu Krasulovou k zaslání písemné výzvy k odstranění nedostatků návrhu přípravného výboru na konání místního referenda. Rada města se dále usnesla, že předloží zastupitelstvu města k projednání návrh přípravného výboru k vyhlášení místního referenda na základě předloženého bezvadného návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o položené otázce “Souhlasíte s tím, aby město Zábřeh prodalo svoje pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ, a.s.?“.
  Konstatujeme: Po dlouhých devatenácti dnech, po trapasech s rozporuplnými usneseními RM, po vykrucování se, výmluvách a po obstrukcích na zasedání zastupitelstva i rada města sama potvrdila, že návrh na vyhlášení referenda v Zábřeze je bezvadný a předloží jej do jednání příštího zastupitelstva.
  Navíc se na tomto zasedání rada města se také usnesla, že Městskému úřadu Zábřeh zadává u advokátní kanceláře Ritter-Šťastný právní posouzení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Zábřeh a spol. WANEMI CZ, s.r.o. ze dne 12.10.2006 a po jeho vyhotovení toto předložit RM k dalšímu projednání. Jde o reakci na právní rozbor Mgr. Hamplové.
 • (29.10.2008) V pondělí 29.9.2008 obdržel zmocněnec přípravného výboru písemné stanovisko MěÚ Zábřeh o bezvadnosti návrhu na konání referenda.
 • (26.9.2008) Ač byla schůze zastupitelstva 24.9.2008 jedna velká blamáž (viz. videozaznam z jednání zastupitelstva), zajímala se o ni poměrně hodně média. Přečtěte si články: MF Dnes 26.9.2008 - O referendu (ne)jednali až do noci. A výsledek? Blamáž [PDF], S lidmi se nemluví [PDF] a Šumperský a jesenický deník - Zábřeh: referendum bude [PDF]. O projednávání bodu s referendem se zajímala též Česká televize, která ve čtvrtek 25.9.2008 v 18:00 hodin vysílala reportáž v regionálním zpravodajství - viz. Reportáž ČT1 (čas 1:02:30 - 1:05:40).
 • (23.9.2008) Zábřežští patrioti chtějí do programu zasedání zastupitelstva dne 24.9.2008 zařadit bod, který by mohl přinést v kauze WANEMI zásadní zvrat. Více se o této záležitosti dočtete ZDE. Advokátkou Mgr. Hamplovou byla zásadním způsobem zpochybněna SoBS. Zde je k dispozici její právní názor.
 • (22.9.2008) Ačkoliv byl shledán Městským úřadem Zábřeh Návrh přípravného výboru pro referendum jako BEZVADNÝ, “naše” městská rada byla z nepochopitelných důvodů zřejmě “přinucena” NEPŘEDLOŽIT návrh přípravného výboru pro referendum k projednání na nejbližší schůzi zastupitelstva města. Více se dočtete ZDE.
 • (10.9.2008) Rádi bychom vás seznámili s tím, že 9.9.2008 byl Městskému úřadu doručen NÁVRH PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU na konání místního referenda o prodeji městských pozemků pro firmu Wanemi CZ a.s. ve dnech 17.10. a 18.10.2008 dle par.10 zákona č.22/2004 Sb. Spolu s tímto návrhem bylo předloženo více než 3000 podpisů občanů Zábřeha, kteří myšlenku konání místního referenda podpořili. Nyní je řada na zastupitelích. UPOZORŇUJEME OVŠEM, ŽE PODPISY SBÍRÁME I NADÁLE!!! Čím více podpisů budeme mít k dispozici, tím transparentnější bude pro zastupitele vůle občanů. Prosíme všechny příznivce konání referenda aby podpisové archy doručili co nejdříve na sběrná místa. Děkujeme.

Samostatným detailům se pak mohou věnovat jednotlivé články.