Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » 2008 » Leden

Měsíční archív Leden 2008

Veřejné projednání posudku (1/2008)

30. 1. 2008

Před konáním veřejného projednání byly na MŽP dodány tyto připomínky:

Dne 7.1.2008 se ve velkém sále kulturního domu konalo veřejné projednání záměru a jeho vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Toto veřejné projednání se setkalo s nevalným zájmem občanů města (zpola zaplněný sál KD). Nekonečný maraton připomínek, námitek, vysvětlování mnoha připomínkujícími a obhajobou byl ukončen po více jak šesti hodinách. Během tohoto jednání však zpracovatel posudku při svých vstupech vystupoval ne jako nestranný a nezávislý posuzovatel záměru, ale jako jeho obhájce. Vypořádání převážné většiny vznesených připomínek bylo vágní a podle našeho názoru nestanovil takové požadavky na správnost a úplnost dokumentace, aby tato dokumentace mohla sloužit jako podklad pro konečné souhlasné stanovisko MŽP bez důvodných pochybností o jeho správnosti. Na toto jeho jednání byly podány jak ze strany rady města, tak ObÚ Leština i občanského sdružení stížnosti. Rada města adresovala stížnost přímo ministru životního prostředí, ObÚ a OS si stěžovali na MŽP (Ministerstvo životního prostředí).

Ač veřejné projednání bylo na začátku ledna, tak na vznesené námitky jak písemné, tak zvukově zaznamenané zatím zpracovatel posudku nereagoval.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno