Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » 2007 » Listopad

Měsíční archív Listopad 2007

Zpracovávání posudku EIA (8-11/2007)

30. 11. 2007

V tomto období se objevují různé nechutné praktiky s vynesenými informacemi na některé zastupitele města, anonymy, probíhá šetření protikorupční policií, zda skutečně některý ze zastupitelů nezměnil názorovou orientaci pod případnou korupční pobídkou ze strany investora akce.

Jelikož se jednalo o skutečně závažnou problematiku při zpracovávání posudku, tak vyzvala pracovní skupina otevřeným dopisem posuzovatele záměru Ing.Hammera aby neprováděl hodnocení lokality “od stolu”, ale aby zvážil návštěvu dané lokality a seznámil se s problematickými aspekty a stanovisky oponentů záměru. Na základě této výzvy posuzovatel předmětnou návštěvu přijal a 11.10.2007 se uskutečnilo jednání na OU Leština s podrobnou rekognoskací terénu uvažované zástavby. Byla zdůrazněna i biotopová pestrost živočichů místní organizací ochránců přírody.

Jelikož dle záměru investora bude energetický zdroj potřebovat 195.000 tun biopaliva, začali jsme zjišťovat reálnost dostupnosti dřevní štěpky, případně jiného alternativního paliva. Takto vysoká spotřeba rovněž velice negativně ovlivní energetickou koncepci mikroregionu. V obavě o naplnění energetické koncepce mikroregionu jsme podali na ZM a obce mikroregionu výzvu.

Na dalším bouřlivém veřejném zasedání ZM bylo navrženo místní referendum s úkolem dopracovat podrobné podmínky jeho vyhlášení a technických okolností.

Umístěno v Časová osa | Nekomentováno