Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Blog Archive » Doloženo doplnění dokumentace (7/2007)

Doloženo doplnění dokumentace (7/2007)

Oznámení o doplnění dokumentace za červenec 2007 je prakticky třetí pokus společnosti Wanemi o získání schválení dokumentace o vlivu papírny na životní prostředí. První pokus byl, když společnost Wanemi požádala MŽP, aby předložené “Oznámení záměru” bylo schváleno jako dokumentace. Neuspěla! Druhým pokusem bylo předložení “Dokumentace” v březnu – s připomínkami byl vrácen k dopracování. V “Doplnění dokumentace” se společnost snaží o vypořádání s připomínkami a opět provádí další změny. U některých údajů a parametrů o desítky procent. Překvapením je např. změna čerpání surové vody a vypouštění přečištěné vody z a do řeky Moravy. Původně to byla řeka Moravská Sázava. K této zásadní a nákladné změně (2,2km dlouhé sací a odpadní potrubí) však investor nedoložil stanovisko povodí Moravy. Značný rozsah doplňků a změn oprávněně posiluje nedůvěru občanů Ráječka i některých občanů žijících v centru Zábřeha k celé investiční akci i jejímu investorovi.

Do 24.8.2007 bylo možné všemi subjekty uplatnit námitky a připomínky k doplněné dokumentaci. Občanské sdružení podalo tyto námitky. Nahlédněte do přiloženého dokumentu, kde se dočtete, CO OPONENTŮM TOLIK VADÍ NA ZÁMĚRU WANEMI. Obce Leština a Rájec si uvědomily závažnost situace a po předchozích informačních kampaních (oboustranných - jak ze strany Wanemi, tak našeho Občaského sdružení) podaly rovněž připomínky.

Souběžně vzniklo volné sdružení oponentů – tzv.”pracovní skupina”, která sdružuje členy OS a zastupitele obcí Leština, Rájce a některých dalších obcí mikroregionu. Tato pracovní skupina stále funguje a koordinuje společný postup oponentů záměru.

Město Zábřeh opět na bouřlivém veřejném zasedání plném diskusí, výtek a narážek schválilo k odeslání na MŽP toto vyjádření, z něhož byl nakonec na návrh zastupitele Mgr. Pavla Zubíka vypuštěn poslední odstavec, který mohl zásadním způsobem ovlivnit vývoj situace : “Pokud nebudou ze strany investora předloženy jednoznačné argumenty, spočívající v představení definitivní koncepce energetického zdroje s uvedením konkrétních typů kotlů a dalšího technologického vybavení, včetně jejich výrobcem garantovaných parametrů a pokud dále nebudou zodpovězeny výše uvedené námitky z oblasti ochrany proti hluku i emisí, nesouhlasíme s pokračováním schvalovacího procesu.

RSS feed

Komentáře

Dosud žádný komentář.

Omlouváme se, ale diskuze byla uzavřena.