Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/rajecek-zabreh.cz/www/wp-includes/wp-db.php on line 57 Zneužitá ekologie aneb Wanemi CZ a Zábřeh vs. Sdružení Za zdravý Ráječek » Blog Archive » Petice občanů městské části Zábřeh - Ráječek (2/2007)

Petice občanů městské části Zábřeh - Ráječek (2/2007)

Veřejnost se v této době dozvídala o “Záměru” víceméně “tajnými kanály”, vůbec neproběhlo její řádné informování. Přestože bylo vední Města známo, že se jedná o záměr, který nemá v ČR obdobu, širší informovaností občanů města se nezabývala ani komise pro místní části, ani komise pro životní prostředí.

Údaje, které občané mohli zjistit z Oznámení záměru byly děsivé!

Pro názornost uvádíme výtah z textu Oznámení (s komentářem):

Vliv na životní prostředí a veřejné zdraví:

V autorizovaném “Posouzení vlivů na veřejné zdraví” (příloha k “Oznámení záměru”) se mj. uvádí (CITUJEME:)

  • Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je očekávána křehká rovnováha pozitivních vlivů a potencionálních rizik pro veřejné zdraví v souvislosti s realizací investiční akce “Papírna Zábřeh”.
  • Zároveň však je třeba upozornit, že již současná úroveň zátěže životního prostředí v městě Zábřehu představuje určitou antropogenní zátěž a provoz “Papírny” se bude podílet na  dalším očekávaném zvýšení vlivů na kvalitě životního prostředí.
  • V přímo dotčené sídelní části Zábřeh (Ráječek) se vlivem realizace investičního záměru “Papírna” hlukové klima výrazně změní.
  • Zdravotní riziko působení “Papírnou” se pro některé parametry přiblíží k hranici společensky přijatelného rizika.
    Hlukové klima lokality se realizací “Papírny Zábřeh” změní z venkovského a příměstského na klima průmyslové.

Nároky na dopravu:
Dopravní požadavky papírny a energetického zdroje byly odhadnuty v množství  2 x 147 těžkých nákladních vozů denně (tj. 2 x 53 655 kamionů za rok!) a pouze 5% objemu zpracovávaného sběrového papíru po železnici. Výhoda možnosti maximálního využití stávající vlečky je tak nenávratně znehodnocena pro celou uvažovanou průmyslovou zónu. Stávající silniční síť města a jeho okolí není na takovéto přepravní nároky dimenzovaná a připravená!

  • 12.2.2007 - Na základě zjištěných údajů podali občané místní části Zábřeha-Ráječka petici. Petice byla jen formálně zaregistrována (vzata na vědomí) a nikdy jsme od ZM neobdrželi odpověď na naše otázky a výzvy.
  • 14.2.2008 -

RSS feed

Komentáře

Dosud žádný komentář.

Omlouváme se, ale diskuze byla uzavřena.